Dominica in Albis (Biała Niedziela)


Dominica in Albis (Biała Niedziela)

Pobierz w mp3
Pobierz notacje

Missa I (Lux et Origo) - Tempore Pachali (w okresie Wielkanocnym)


Missa I (Lux et Origo)
Tempore Pachali (w okresie Wielkanocnym)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Kobieta w Kościele Katolickim

Świeckie powiedzenie "gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" często cytowane jest z lekkim "przymrużeniem oka". Ma ono w sobie jednak głęboką prawdę. Prawda ta ma swoje źródło już w początkach istnienia człowieka, a więc w biblijnym Raju i potwierdzenie w samym Piśmie Świętym oraz w wypowiedziach Świętych Kościoła Katolickiego.

Herezje Karola Wojtyły "Jana Pawła II"

To, że Karol Wojtyła, czyli "Jan Paweł II" był jawnym heretykiem, nie jest subiektywną opinią, ale faktem. Świadczą o tym jego wypowiedzi, które stoją w jawnej sprzeczności z powszechną nauką Kościoła Katolickiego.

Kościół rzymsko-jużNIEkatolicki

Film pokazujący prawdziwe oblicze posoborowego kościoła rzymskiego.

Msza Święta

Nowy ryt Mszy:

 • sfabrykowany w 1969 roku (stanowiący eksperyment)
 • w oczywisty sposób jest posiłkiem (stół)
 • skoncentrowany na człowieku (nieokreślona struktura zachęcająca do nadużyć)
 • na poły protestancki (brak czterech głównych przymiotów)
 • sklecony (dla uzyskania aprobaty sześciu protestantów)
 • jałowy (puste seminaria i kościoły, olbrzymie błędy)
 • eksperyment, który się nie powiódł

Msza Święta Wszechczasów:

 • 2000 lat czcigodnej tradycji (wypróbowana i prawdziwa)
 • w oczywisty sposób jest Ofiarą (ołtarz i kapłan)
 • skierowana ku Bogu (określona struktura pomagająca oddawać cześć)
 • całkowicie katolicka (Jedna, Święta, Powszechna, Apostolska)
 • skodyfikowana na Soborze Trydenckim (przez Świętego papieża Piusa V)
 • owocna (mrowie świętych, męczenników i powołań)
 • nigdy formalnie nie wycofana przez Kościół

Msza Święta a Katolicka Wiara

W roku 1947 papież Pius XII napisał swą doniosłą encyklikę o liturgii katolickiej "Mediator Dei". Potępił w niej występujące już wówczas pewne poglądy i praktyki, jako błędy, jak choćby ołtarz zwrócony frontem ku wiernym, msza w języku miejscowym itp. Przede wszystkim jednak formułuje tu niepodważalne zasady, na jakich musi się opierać liturgia, by zasługiwać na miano prawdziwie katolickiej.

Dlatego też liturgia, musi być w zgodzie z katolickimi artykułami wiary, (...) po to by chronić nieskazitelność religii przez Boga objawionej. - Pius XII, Mediator Dei

Subskrybuj Msza Święta Katolicka RSS